Vi har fått godkjent kennelnavn!

Kennel Enchanting Ridge - Fortryllende rygg - som både henviser til Ridgeback og til fjella som omgir Sunndalsøra.


Det å bestemme seg for å sette en hund i avl skal være en meget nøye vurdering - som både må klaffe med anbefalinger fra Norsk Rhodesian Ridgeback Klubbs avlskomite, etter helse og gemytt og ikke minst etter magefølelesen. Er dette en hund jeg selv ville ønske en valp etter? I tillegg skal valget av partner være etter de samme krav og med egenskaper som skal være en god match. Kombinasjonen skal forhåpentligvis forsterke gode egenskaper og dempe de som kan være en utfordring - uten å ta vekk de egenskapene en Ridgeback skal ha etter rasestandarden.

Ettersom en Ridgeback er en hund som blir sent moden, vil jeg ikke bestemme meg for om den skal brukes i avl før den er rundt 2-3 år. Da vil den vise om den er god nok og moden nok for å ta seg av valper på en god måte.

Mitt mål er å ha minst to gode tisper i hjemmet og, hvis muligheten byr seg, kanskje også en eller fler hos gode fórverter. Det blir en vudering etterhvert som spørsmålene dukker opp. Jeg har ikke som mål å bli en stor oppdretter, men å videreføre gode hunder av en rase som jeg elsker meget høyt. Avlen i Norge har stort sett vært meget god, og jeg vil gjerne bidra til at den forsatt holder seg på et godt nivå, med gode, snille og rasetypiske hunder med god helse.

 

Her er linker til Norsk Kennel Klubb og Norsk Rhodesian Ridgeback Klubb sine retningslinjer når det gjelder Avl og Oppdrett. Gode retningslinjer, men like viktig er oppdretters vurdering av sin avlshund også på de punkt som ikke er nevnt i retningslinjene. 

http://rhodesianridgeback.no/om_nrrk_1/avlskomit_/

http://web2.nkk.no/no/tjenester/helse/avl_og_oppdrett/