Mafinga Hadhi Teule

(Mafinga Dziya Mushana x Faira Arif Kamilifu)

DOB: 13.08.2013

DM: Free by parentage

Complete scissor bite

HD: A

AD: 0

EOAD: High Confidense Clear (Free)

JME: Carrier

30.09.2014

Hadhi har blitt gentestet for EAOD (Early Onset Adult Deafness) som er en arvelig sykdom/genfeil som fører til fullstendig døvhet ved 1 års alder. 

Resultat:

High Confidence Clear

Det betyr at Hadhi IKKE er bærer av dette genet. 

Les mer om EOAD her:   https://projectdog.org/projects/ridgeback_deafness

 

27.02.2017

Hadhi's far, Dobbel Verdensvinner og Multi Ch Faira Arif Kamilifu, testet positivt som bærer av gen for JME, en type epilepsi som kan ramme Rhodesian Ridgeback mens de er veldig unge. Testene var ikke tilgjengelig før vårt A-kull ble født, men Hadhi ble testet så snart det var mulig. 

Dessverre er også Hadhi bærer. Det betyr at ved et eventuelt nytt kull fra henne må også hannen være testet, og funnet fri. 

Det er ingenting som tyder på at Aretos (far til A-kullet) er bærer av dette, og vi har også testet hans andre datter, Leza, som er fri. Hvis noen av valpene fra A-kullet skal brukes i avl, må de først testes for dette genet.

En bærer må alltid parres mot en som er fri.

Forekomsten av epilepsi hos Rhodesian Ridgeback har vanligvis vært under 1%.

Det er viktig å forstå at JME er bare én type epilepsi, og selv om en hund er testet fri fra JME, kan den fortsatt få en annen type epilespi. 

 

Les mer om JME her: http://rhodesianridgeback.no/nrrk/avlskomite/juvenil%20myoklon%20epilesi.html

 

 

Hadhi HD A :-)

Hadhi AD A :-)