B-kull ble født 07.10.2019.

Ingen umiddelbare planer om nytt kull pr i dag.